Shenzhen Guangyuanhong Technology Co., Ltd.
?????????????????????:
86-18926515300
???????? CQC / CE / ROHS
????????? Guangyuanhong Technology Co. , Ltd.
???????????????????????????????????????!
【质量保证期】

本公司产品自交货之日起一年内为质量保质期,特殊情况下另行商议。


【质量保证范围】

在保质期内,由于供方的责任引起的故障和破损,对该部分的更换修理均为供方的责任。另外,属下列情况造成的故障不属于保修的范围:

(1)由于使用者使用不当造成的故障(包括第三方不当行为造成的破损)

(2)故障原因是由于供方产品以外的原因造成的。
在保修期满后,本厂仍可上门维修服务,但客户需负担维修所需要的零件及工时费用。

(3)非本厂进行的改选和修理,或进行了本厂不承认的改选和修理的。

(4)由于其它不可抗力引起的非本公司责任的。

【质量保证期后】


在保修期满后,本厂仍可上门维修服务,但客户需负担维修所需要的零件及工时费用。
优质服务 · 定制流程
需求沟通
沟通需求 提出方案
上门测量
预约量尺 确定风格
上门安装
上门服务 现场安装
生产加工
下单生产 物流运输
售后服务
技术指导 开启售后
LED & LIGHTING Design
???????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? QQ: 929430086 ?????????????????????: 18926515300 ?????????????: Guangyuanhong Lighting Factory, Wulian General Cap Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen ???????????: 929430086@qq.com ???????????: 86755 84035477
???????????? ??????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????? LED ???????????????????, ????????, ?????, ?????????, ?????????????????????? ?????? ??????, ????????????? ???????????, ????????, ?????, ????????